Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm xuất khẩu trong ngày ổn định. Giá gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 9.300-9.350 đồng/kg. Gạo thành phẩm xuất khẩu IR 504 ở mức 10.550 đồng/kg; giá tấm 1 IR 504 ổn định ở mức 9.100 đồng/kg. Giá cám vàng tăng 200 đồng/kg lên 6.550 đồng/kg.

 Giá lúa gạo ngày 26/10/2020

ĐVT: đồng/kg

Chủng loại

Ngày 26/10/2020

Thay đổi so với ngày 19/10/2020

NL IR 504

9.300-9.350

0

TP IR 504

10.550

0

Tấm 1 IR 504

9.100

0

Cám vàng

6.550

+200

Tại An Giang, giá gạo nhìn chung ổn định. Gạo thơm Jasmine ở mức 14.500 - 15.500; gạo Hương lài 19.200 đồng/kg; gạo tấm thơm 13.500 đồng/kg; gạo nàng hoa 16.500 đồng/kg; gạo Nàng Nhen giá 16.000 đồng/kg.
Giá lúa Đài thơm tám tăng nhẹ 100 đồng/kg lên 6.400- 6.500 đồng/kg; giá lúa OM 6976 tăng 100 đồng/kg lên 6.000-6.100 đồng/kg.

  Giá lúa gạo tại An Giang ngày 26/10/2020

Tên mặt hàng

Giá mua của thương lái(đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Giá (+)(-) so với ngày 23-10

Lúa gạo

 

 

 

- Nếp vỏ (tươi)

-

 

 

- Nếp vỏ (khô)

6.800 - 7.000

 

 

- Lúa Jasmine

6.100 - 6.300

Lúa tươi

 

 

- Lúa IR 50404

6.000 - 6.200

 

 

- Lúa OM 9577

6.250

 

 

- Lúa OM 9582

6.250

 

 

- Lúa Đài thơm 8

6.400 - 6.500

+100

- Lúa OM 5451

5.900 - 6.100

 

- Lúa Nàng Hoa 9

-

 

- Lúa OM 4218

-

 

- Lúa OM 6976

6.000 - 6.100

+100

- Lúa Nhật

7.000 - 7.500

 

- Lúa Nàng Nhen (khô)

12.000

Lúa khô

 

- Lúa IR 50404 (khô)

7.000

 

- Lúa Đài thơm 8 (khô)

-

 

- Nếp ruột

 

13.000 - 14.000

 

- Gạo thường

 

10.000 - 11.500

 

- Gạo Nàng Nhen

 

16.000

 

- Gạo thơm thái hạt dài

 

18.000 - 19.000

 

- Gạo thơm Jasmine

 

14.500 - 15.500

 

- Gạo Hương Lài

 

19.200

 

- Gạo trắng thông dụng

 

11.500

 

- Gạo Sóc thường

 

14.500

 

- Gạo thơm Đài Loan trong

 

21.200

 

- Gạo Nàng Hoa

 

16.500

 

- Gạo Sóc Thái

 

17.500

 

- Tấm thường

 

12.500

 

- Tấm thơm

 

13.500

 

- Tấm lài

 

11.000

 

- Gạo Nhật

 

23.000

 

- Cám

 

6.000 - 6.200

 

 

Số liệu từ Tổng cục hải quan cho thấy, trong nửa đầu tháng 10, Việt Nam đã xuất khẩu gần 182.000 tấn gạo, thu về gần 98 triệu USD. Tính chung từ đầu năm đến hết ngày 15/10, Việt Nam đã xuất gần 5.2 triệu tấn gạo, thu về hơn 2.5 tỷ USD.
Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2020-2021, vùng ĐBSCL xuống giống 1.550.000ha (tăng 3.500ha so với vụ Đông Xuân 2019-2020), năng suất 70,34 tạ/ha (tăng 1,17 tạ/ha), sản lượng hơn 10,9 triệu tấn(tăng 205.600 tấn).
 

Nguồn: VITIC