Theo dự báo mới nhất của USDA, sản lượng ngô thế giới ước tính không thay đổi nhiều so với dự báo tháng 1/2024, trong khi dự báo xuất khẩu của Brazil giảm và nhập khẩu từ Liên minh châu Âu giảm. Sản lượng đậu tương của Brazil dự báo giảm và ước tính xuất khẩu tăng, điều này sẽ bù đắp cho dự báo xuất khẩu của Mỹ giảm.

USDA:  Dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2023/24 đạt 1232,6 triệu tấn

Ngô
Sản lượng ngô thế giới niên vụ 2023/24 dự kiến đạt 1232,6 triệu tấn, tăng 6,6% so với niên vụ 2022/23 (tăng 1155,9 triệu tấn).
Sản lượng ngô tại Mỹ ước tính đạt 389,7 triệu tấn, tăng 12,4% so với năm trước (346,7 triệu tấn), trong khi sản lượng tại Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 4,2%, lên 288,8 triệu tấn. Châu Âu dự kiến sẽ tăng 14,7% lên 60,1 triệu tấn, Ukraine sẽ tăng 13% lên 30,5 triệu tấn.
Sản lượng ngô tại Brazil dự kiến đạt 129 triệu tấn, giảm 5,8% so với niên vụ trước, trong khi Achentina ước tính sản lượng đạt 55 triệu tấn, tăng 57,1%.
Xuất khẩu ngô thế giới dự kiến sẽ tăng 11%, từ 181 triệu tấn trong niên vụ 2022/23 lên 200,8 triệu tấn trong vụ mùa mới. Mỹ là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ hai thế giới, đạt 53,3 triệu tấn, tăng 26,4% so với niên vụ trước.
Nguồn cung ngô cho xuất khẩu của Nam Mỹ có những thay đổi đáng kể, Brazil giảm 7,1% đạt 52 triệu tấn so với niên vụ trước, trong khi lượng xuất khẩu của Achentina dự kiến sẽ tăng đáng kể, với mức tăng 70,8% với 41 triệu tấn trong niên vụ mới này.
Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu 23 triệu tấn ngô, tăng 22,9% so với niên vụ trước (18,7 triệu tấn). Liên minh châu Âu dự kiến sẽ giảm nhập khẩu đạt 23 triệu tấn, giảm 0,6% so với niên vụ 2022/23 (23,2 triệu tấn).
Dự trữ ngô cuối kỳ trên thế giới dự kiến sẽ tăng 7,3% lên 322,1 triệu tấn. Đối với Mỹ dự trữ sẽ tăng 59,7%, trong khi Brazil lượng dự trữ sẽ giảm 41,9.
Đậu tương
Sản lượng đậu tương thế giới trong niên vụ 2023/24 dự kiến tăng 5,3% so với vụ trước, từ 378,1 lên 398,2 triệu tấn.
Ước tính sản lượng tại Nam Mỹ cho thấy Brazil giảm 3,7%, sẽ đạt 156 triệu tấn , trong khi Achentina dự kiến sẽ tăng 100% lên 50 triệu tấn.
Sản lượng của Paraguay dự kiến sẽ tăng 2,5% so với niên vụ 202/23 (10,1 triệu tấn), đạt 10,3 triệu tấn; sản lượng của Mỹ dự kiến đạt 113,3 triệu tấn, giảm 2,5% so với vụ mùa 2022/23.
Brazil dẫn đầu trong xuất khẩu ngô với ước tính 100 triệu tấn, tăng 4,7% so với mùa trước (95,5 triệu tấn), trong khi Mỹ dự kiến sẽ xuất khẩu 46,8 triệu tấn, giảm 13,6% so với vụ mùa trước (54,2 triệu tấn).
Achentina dự kiến sẽ xuất khẩu 4,6 triệu tấn, tăng 9,9% so với niên vụ 2022/23 (4,2 triệu tấn). Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu 102 triệu tấn, tăng 1,1% so với niên vụ trước.
Dự trữ hạt có dầu toàn cầu cuối kỳ dự kiến sẽ tăng 12%, đạt 116 triệu tấn, do tăng dự trữ ở Achentina, Mỹ và Trung Quốc.

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333