Về khối lượng, doanh số xuất khẩu trứng của Brazil ra thị trường nước ngoài trong tháng 8/2022 đạt 446 tấn, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm 2021, với 568 tấn.
Tính chung 8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu trứng của Brazil đạt 16,270 triệu USD, tăng 61,7% so với cùng kỳ năm 2021, với 10,060 triệu USD. Xét về khối lượng, tăng 13,5%, đạt 7,583 triệu tấn, so với 6,678 triệu tấn của cùng kỳ năm 2021.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tiếp tục là thị trường xuất khẩu trứng chủ yếu của Brazil, đạt 4,332 triệu tấn trong 8 tháng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2021, với 4,231 triệu tấn. Ở vị trí thứ hai là Nhật Bản với 728 tấn, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm 2021, với 517 tấn. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews