Ban Thư ký Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản Achentina cho biết quá trình phê duyệt các tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm để xuất khẩu nội tạng và phụ phẩm thịt lợn đang được tiến hành, do các cuộc đàm phán giữa hai nước đã đạt được thỏa thuận.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã xác nhận rằng thị trường đang mở cửa cho việc xuất khẩu nội tạng lợn và phụ phẩm thịt lợn chế biến nhiệt từ Achentina, vì vậy các nhà máy được cấp phép sẽ có thể kê khai các loại nội tạng lợn và phụ phẩm thịt lợn chế biến nhiệt trong hồ sơ Chứng nhận Vệ sinh và Kiểm dịch Thực vật Điện tử (CIFER) của họ, bằng một biểu mẫu quy định cụ thể.

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333