Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông báo chính thức từ Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết mức thuế xuất khẩu nêu trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/1/2024.
Mật rỉ đường là sản phẩm phụ của đường được sử dụng để sản xuất ethanol nhằm thúc đẩy nền kinh tế xanh.
Trong tổng lượng ethanol được sản xuất ở Ấn Độ, ethanol từ nước mía chiếm 25-30%, trong khi ethanol từ mật rỉ đường nặng B chiếm hơn 60-65%. Ethanol từ mật rỉ đường nặng C và ngũ cốc đóng góp phần còn lại.
Bộ Thực phẩm Ấn Độ hồi đầu tháng 12/2023 đã chỉ đạo các nhà máy đường trong nước không sử dụng nước mía hoặc xi-rô để sản xuất ethanol.
Tuy nhiên, Chính phủ Ấn Độ vào giữa tháng 12/2023 đã cho phép sử dụng nước trái cây cũng như mật rỉ đường nặng B để sản xuất ethanol, song giới hạn lượng đường chuyển hướng ở mức 1,7 triệu tấn cho mùa tiếp thị hiện tại.

Nguồn: Ngọc Thúy/TTXVN/BNEWS