USDA FAS đã điều chỉnh dự báo xuất khẩu lúa mì của Australia cho năm 2023-24 (tháng 10-tháng 9) giảm 2 triệu tấn so với ước tính trước đó vào tháng 4/2023 xuống còn 21 triệu tấn, do dự trữ ban đầu dự kiến giảm, chỉ đạt mức 3,84 triệu tấn so với 4,35 triệu tấn dự kiến trước đó; ước tính xuất khẩu lúa mì năm 2022-23 của Australia đạt mức 31 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so với dự báo hồi tháng 4/2023.
USDA FAS duy trì dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 2023-2024 của Australia ở mức 29 triệu tấn, phù hợp với dự báo chính thức của USDA. Con số này cao hơn 10% so với mức trung bình 10 năm trước nhờ diện tích thu hoạch lớn — ở mức 12,8 triệu ha — và khởi đầu thuận lợi cho mùa trồng trọt do độ ẩm của đất cao, nhưng con số này thấp hơn 10,7 triệu tấn so với năm hiện tại.
USDA FAS cho biết, diện tích trồng lúa mì có thể được ưu tiên hơn cải dầu do khả năng cạnh tranh về giá so với cải dầu, một loại cây trồng vụ đông cạnh tranh.
Ngược lại, USDA FAS đã điều chỉnh dự báo xuất khẩu lúa mạch của Australia tăng 500.000 tấn lên 5,5 triệu tấn trong năm 2023-2024 (tháng 11-tháng 10) do điều kiện xuất khẩu không chắc chắn của Ukraine và dự kiến khôi phục thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên vẫn giảm 2 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái do tổng sản lượng lúa mạch dự kiến giảm xuống 10 triệu tấn từ 14,14 triệu tấn trong năm 2022-23.
Theo báo cáo của USDA FAS, diện tích trồng lúa mạch giảm - do nông dân tăng diện tích trồng lúa mì nhiều hơn- dự kiến sẽ dẫn đến diện tích thu hoạch lúa mạch năm 2023-2024 giảm xuống 3,8 triệu ha từ mức 4,13 triệu ha trong năm 2022-23. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/ukragroconsult.com