Tính đến ngày 15/12/2021, tại Uttar Pradesh, 117 nhà máy đang hoạt động và sản xuất được 19,83 vạn tấn đường, giảm 2,77 vạn tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại Maharashtra, 186 nhà máy đường đang hoạt động và sản xuất 31,92 vạn tấn đường. Cùng kỳ năm ngoái, có 173 nhà máy đường hoạt động và sản xuất 26,96 nghìn tấn. Như vậy, sản lượng năm hiện tại cao hơn khoảng 4,96 vạn tấn so với cùng kỳ năm ngoái, do hoạt động ép ở Maharashtra bắt đầu sớm hơn và lượng mía sẵn có cao hơn trong vụ mùa hiện tại.
Tại Karnataka, có 69 nhà máy đạt 18,41 vạn tấn, tăng 1,76 vạn tấn so với sản lượng đường năm ngoái.
Tại Gujarat, có 15 nhà máy đạt 2,3 vạn tấn đường. Trong cùng giai đoạn năm ngoái, số lượng nhà máy đường tương tự và sản xuất được 2,4 vạn tấn đường.
Có 11 nhà máy đường hoạt động ở Tamil Nadu và sản lượng đạt khoảng 0,6 vạn tấn, tăng so với mức 0,37 vạn tấn với 10 nhà máy đường hoạt động vào cùng thời điểm năm ngoái.
Nhiều quốc gia đã bắt đầu nghiền mía với tốc độ tăng lên. Khoảng 81 nhà máy đường đang hoạt động tại nhiều quốc gia khác và sản xuất đạt khoảng 4,85 vạn tấn đường trong vụ này, tăng so với mức 4,36 vạn tấn trong cùng kỳ.
Theo báo cáo thị trường và thông tin thu thập từ các nhà kinh doanh lớn, Ấn Độ đã xuất khẩu hơn 6,5 vạn tấn đường vào cuối tháng 11/2021 trong mùa vụ hiện tại, tăng mạnh so với khoảng 3 vạn tấn được xuất khẩu trong cùng kỳ vụ trước.
Cũng theo báo cáo, khoảng 37 vạn tấn đường đã được ký kết hợp đồng xuất khẩu trong niên vụ 2021/22. Tuy nhiên, hầu hết các hợp đồng này được ký kết khi giá đường toàn cầu ở mức khoảng 20-21 cent/lb. Việc ký thêm các hợp đồng xuất khẩu đã chậm lại trong khoảng hai tuần do giá đường thô toàn cầu giảm xuống còn khoảng 19 cent/lb. Mặc dù hiện tại, giá toàn cầu đã phục hồi trở lại và dao động quanh mức 19,5 cent/lb, nhưng xuất khẩu vẫn không khả thi đối với đường Ấn Độ.
Có ý kiến cho rằng do thời vụ vẫn còn hơn 9 tháng nên các nhà máy đường có đủ thời gian chờ thời cơ để ký hợp đồng xuất khẩu. Các nhà thương mại quốc tế cũng cho rằng giá thế giới cần tăng hơn mức hiện tại nếu thế giới muốn các nhà máy đường của Ấn Độ xuất khẩu thêm vài triệu tấn đường trong vòng 7-8 tháng tới.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Chinimandi