Các chính sách bảo hiểm giá nông sản cho vụ mùa vụ năm 2021 cao nhất trong bảy năm đối với ngô và cao nhất trong tám năm đối với đậu tương, củng cố kỳ vọng về diện tích kết hợp kỷ lục của cả hai loại cây trồng.
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đặt ra các mức bảo đảm, đóng vai trò là mức giá sàn mà nông dân có bảo hiểm nhận được thanh toán, ở mức 4,58 USD /Bushel đối với ngô và 11,87 USD/Bushel đối với đậu tương trên hầu hết các vành đai cây trồng của Mỹ.
Giá phản ánh mức thanh toán trung bình cho hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 12 của trên sàn Chicago và đậu tương trong tháng hai. Giá đã tăng so với một năm trước do nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ, dự kiến sẽ thắt chặt nguồn cung cuối năm đối với hai loại cây trồng được trồng rộng rãi nhất của Mỹ.
Giá bảo hiểm đối với ngô tăng khoảng 18% từ 3,88 USD vào năm 2020, trong khi giá đậu tương tăng 29% từ 9,17 USD năm 2020.
Trên sàn Chicago giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2021, sẽ thu hoạch vào mùa thu, tăng 7,0% trong tháng 2, đứng đầu mức tăng 5,7% của thị trường ngô. Các nhà phân tích cho biết thị trường đang cố gắng lôi kéo nông dân đẩy mạnh hạt giống đậu tương của họ hơn là ngô.
Tỷ lệ bảo hiểm giữa đậu tương và ngô tháng 2, mà bảo hiểm đảm bảo ở mức 2,59, cao nhất kể từ năm 1989.
Gold nói: “Có một chút động lực để trồng thêm đậu tương, nhưng đó sẽ không phải là yếu tố quyết định. "Nếu thời tiết thuận lợi, họ sẽ ltrồng thêm ngô vào."
USDA dự báo diện tích trồng ngô của Mỹ vào năm 2021 là 92,0 triệu mẫu Anh, tăng từ 90,8 triệu mẫu vào năm 2020 và diện tích trồng đậu tương là 90 triệu mẫu, tăng từ 83,1 triệu mẫu vào năm 2020.
Mùa gieo trồng chính cho niên vụ 2020/21 khoảng một tháng nữa. Hạn cuối để mua hợp đồng bảo hiểm cây trồng là ngày 15/3.
 

Nguồn: VITIC/Reuters