Cả hai bên đã đồng ý cho phép thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn được sản xuất tại các cơ sở ở Bang Santa Catarina được xuất khẩu sang Canada. Hiện tại, đây là tiểu bang duy nhất được công nhận là không có bệnh lở mồm long móng mà không cần tiêm chủng, đây là tiêu chí do chính quyền Canada đưa ra. Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục để đưa các bang mới đã được Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) công nhận với tình trạng tương tự.
Xuất khẩu thịt lợn từ Bang Santa Catarina chỉ chiếm hơn 50% trong tổng lượng thịt lợn xuất khẩu của Brazil. Xuất khẩu thịt lợn của Brazil trong hai tháng đầu năm 2022 đạt tổng cộng 146.000 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews