Trong tháng 4/2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ 10 của Việt Nam, lượng và giá trị cao su xuất khẩu sang thị trường này tăng so với cùng kỳ năm 2023.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 4/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 1,09 nghìn tấn cao su sang Hoa Kỳ, trị giá 1,87 triệu USD, tăng 0,3% về lượng và tăng 17,5% về giá trị so với tháng 4/2023.
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt gần 7,46 nghìn tấn, trị giá 11,7 triệu USD, tăng 37,1% về lượng và tăng 58,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.
Thời gian qua, xuất khẩu cao su sang Hoa Kỳ đã tăng trở lại, thị phần cao su của Việt Nam tại Hoa Kỳ đã dần được cải thiện, nhưng mới chỉ chiếm thị phần thấp trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ, nên cao su của Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để xuất khẩu sang thị trường này. Dự báo, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ khả quan hơn trong năm 2024.
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ chủ yếu là cao su tự nhiên. Trong đó, chủng loại Latex được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 31% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Hoa Kỳ với 2,31 nghìn tấn, trị giá 2,89 triệu USD, giảm 7,3% về lượng, nhưng tăng 12,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.
Đứng thứ hai là chủng loại SVR 3L chiếm 26,54% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Hoa Kỳ với 1,98 nghìn tấn, trị giá 3,35 triệu USD, tăng 106,67% về lượng và tăng 125,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.
Đứng thứ ba SVR CV60 chiếm 26,42% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Hoa Kỳ với 1,97 nghìn tấn, trị giá 3,35 triệu USD, giảm 5% về lượng, nhưng tăng 5,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.
Ngoài ra, trong 4 tháng đầu năm 2023, lượng và trị giá xuất khẩu một số chủng loại cao su sang Hoa Kỳ cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023 như: RSS1, SVR 5; trong khi xuất khẩu một số chủng loại như: SVR CV50, RSS3, SVR 10 lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023.
Về giá xuất khẩu, trong 4 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su sang Hoa Kỳ đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó tăng mạnh nhất là RSS1 tăng 24,1%; Latex tăng 21,1%; SVR 5 tăng 16,7%; RSS3 tăng 11,3%; SVR CV60 tăng 11%...

Nguồn: Phương Ngọc/Báo Nông nghiệp Việt Nam