Brazil dự kiến tăng 2% lên 3,04 triệu con, trong khi Mexico dự kiến tăng 2,7%, đạt 1,32 triệu con, vượt qua Canada (1,23 triệu con) và Hàn Quốc. (1,02 triệu con), Nhật Bản ước tính đạt 0,8 triệu con, tăng 1,4%.
Dự báo của USDA lượng lợn nái giảm một số nhà sản xuất chính trên thế giới như Liên minh châu Âu dự kiến sẽ giảm 1,6% đạt 10,7 triệu con; Mỹ (6,08 triệu con) và Canada (1,23 triệu con), mức giảm lần lượt là 0,7% và 0,8%. Nga, Hàn Quốc và Vương quốc Anh dự kiến sẽ giảm lần lượt là 1,4%, 0,8% và 1,2%. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333