Dữ liệu của Uỷ ban Dầu cọ Malaysia (MPOB) cho thấy, dự trữ dầu cọ của nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới này trong tháng 6/2023 tăng 1,9% so với tháng trước đó đạt 1,72 triệu tấn, mức cao nhất 4 tháng. Con số này thấp hơn nhiều so với dự báo mức tăng 10,5% của Reuters.
Theo đánh giá của Anilkumar Bagani, Giám đốc nghiên cứu của Công ty môi giới dầu thực vật Sunvin Group có trụ sở tại Mumbai, báo cáo của MPOB khá bất ngờ đối với thị trường và có thể phải đánh giá lại cung và cầu.
MPOB báo cáo, trong tháng 6/2023, sản lượng dầu cọ thô giảm 4,6% xuống 1,45 triệu tấn; xuất khẩu tăng 8,6% lên mức 1,17 triệu tấn, vượt qua ước tính của các nhà khảo sát hàng hoá. Intertek Testing Services đã ước tính xuất khẩu tháng 6 giảm 6,9%, còn Amspec Agri dự đoán tăng 0,6%. Bất ngờ lớn nhất là mức độ gia tăng nhập khẩu với 67%, một phần do giá dầu cọ thấp hơn của đối thủ Indonesia.
Dưới đây là bảng phân tích số liệu của Ủy ban Dầu cọ Malaysia và ước tính của Reuters cho tháng 6/2023 (Đơn vị tính bằng tấn):

 

 

Tháng 6/2023

Khảo sát

Tháng 6/2023

Tháng 5/2023*

Tháng 6/2022

Sản lượng

1.447.795

1.505.500

1.517.546

1.545.103

Dự trữ

1.720.567

1.864.400

1.688.146

1.645.831

Xuất khẩu

1.171.741

1.086.252

1.079.020

1.193.928

Nhập khẩu

135.271

67.500

80.926

59.195

*Số liệu sửa đổi của MPOB

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters