Dự báo tiêu thụ lúa mì năm 2023/24 đã giảm so với dự báo tháng trước nhưng vẫn tăng 1,9% so với mức năm 2022/23 chủ yếu do tăng sử dụng thức ăn chăn nuôi.
Thương mại lúa mì trong năm 2023/24 (tháng 7/tháng 6) tăng nhờ khối lượng xuất khẩu lớn hơn dự kiến từ các nhà xuất khẩu phi truyền thống, cùng với nhu cầu nhập khẩu mạnh mẽ từ Afghanistan, Ai Cập và EU.
Dự trữ lúa mì kết thúc năm 2024 sẽ giảm so với đầu năm và gần như không thay đổi so với dự báo tháng trước, khi các điều chỉnh tăng ở EU và Mỹ bù đắp cho sự sụt giảm ở Ai Cập và Uzbekistan.

 

Dự báo cung - cầu lúa mì thế giới năm 2023/2024

ĐVT: Triệu tấn

 

Năm 2022/2023

Dự báo năm 2023/2024

Dự báo

ngày 2/5/2024

Dự báo

ngày 4/4/2024

Sản lượng

806,2

788,4

787,8

Nguồn cung

1104,7

1111,1

1112,2

Tiêu thụ

779,6

794,1

795,4

Xuất nhập khẩu

201,6

199,9

198,7

Dự trữ cuối kỳ

322,7

318,3

317,9

Nguồn: FAO

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/FAO