Dự báo tiêu thụ lúa mì năm 2023/24 tăng 2% so với năm 2022/23, do việc sử dụng làm thức ăn chăn nuôi tăng ở Achentina và các mục đích sử dụng khác ở Anh.
Thương mại lúa mì trong năm 2023/24 (tháng 7/tháng 6) tăng nhờ xuất khẩu từ Liên bang Nga tăng và nhu cầu nhập khẩu từ EU, Thái Lan và Anh tăng, nhưng vẫn giảm 0,7% so với năm 2022/23.
Dự trữ lúa mì kết thúc năm 2024 giảm 2% so với đầu năm sau khi điều chỉnh giảm chủ yếu ở Liên bang Nga.

 

Dự báo cung - cầu lúa mì thế giới năm 2023/2024

ĐVT: Triệu tấn

 

 

Năm 2022/2023

Dự báo năm 2023/2024

Dự báo

ngày 7/3/2024

Dự báo

ngày 4/4/2024

Sản lượng

806.2

787.3

787.8

Nguồn cung

1105.8

1110.1

1112.2

Tiêu thụ

779.9

793.3

795.4

Xuất nhập khẩu

200.2

197.5

198.7

Dự trữ cuối kỳ

324.4

318.9

317.9

Nguồn: FAO

 

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/FAO