Mức tiêu thụ trong năm 2023/24 được dự báo tăng phần lớn do tiêu thụ của Ấn Độ tăng so với dự báo trước, nhưng vẫn giảm nhẹ trong mùa thứ hai liên tiếp.
Xuất nhập khẩu gạo năm 2024 về cơ bản không thay đổi so với dự báo trước, do kỳ vọng xuất khẩu gạo của Thái Lan kém khả quan, nhưng xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng.
Dự trữ cuối kỳ (thực hiện năm 2023/24) vẫn tăng lên mức cao kỷ lục, nhưng chủ yếu dự trữ ở các nước xuất khẩu (chủ yếu là Ấn Độ), trong khi dự trữ tại các nước nhập khẩu giảm trong mùa thứ ba liên tiếp.

 

Dự báo cung - cầu gạo thế giới năm 2023/2024

ĐVT: Triệu tấn

 

 

Năm 2022/2023

Dự báo năm 2023/2024

Dự báo

ngày 1/2/2024

Dự báo

ngày 7/3/2024

Sản lượng

524

524,6

526,2

Nguồn cung

720,7

721,3

722,5

Tiêu thụ

524,9

522,2

523,7

Xuất nhập khẩu

52,8

51,5

51,4

Dự trữ cuối kỳ

196,3

198,8

198,7

Nguồn: FAO

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/FAO