Tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất sẽ được thúc đẩy bởi nuôi trồng thủy sản. Trong lĩnh vực này, so với năm 2021, khối lượng sản xuất dự kiến sẽ tăng 2,9%. Đánh bắt thương mại dự kiến giảm 0,2%, nguyên nhân được cho là do chi phí nhiên liệu tăng và hạn ngạch sản xuất giảm.
Theo báo cáo, tổng thu nhập từ xuất khẩu thủy sản sẽ tăng 2,8% lên 178 tỷ USD, trong khi khối lượng xuất khẩu sẽ giảm 1,9%. Sự sụt giảm khối lượng xuất khẩu được cho là do giá cá tăng, cũng như các biện pháp trừng phạt thương mại.
Báo cáo cho biết, các biện pháp trừng phạt thương mại rộng rãi và tẩy chay các sản phẩm của Nga do các chính phủ và doanh nghiệp áp đặt đã làm thay đổi các tuyến đường thương mại và dẫn đến nhu cầu tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế để bù đắp sự thiếu hụt sản phẩm.
Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát cao dẫn đến giá nguyên liệu đầu vào tăng đáng kể, đặc biệt là đối với các nhà chế biến. Tỷ suất lợi nhuận đang thu hẹp trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
 

Nguồn: Vasep