Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thủy sản về Việt Nam tháng 5/2022 tiếp tục tăng 8,7% so với tháng 4/2022 và cũng tăng 31,6% so với tháng 5/2021, đạt 229,26 triệu USD.
Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này trị giá 986,25 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021.
Thủy sản nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Ấn Độ, chiếm 12,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 122,31 triệu USD, giảm 2,7% so với 5 tháng đầu năm 2021; trong đó riêng tháng 5/2022 đạt 36,81 triệu USD, tăng 24,5% so với tháng 4/2022 và tăng mạnh 60,4% so với tháng 5/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy chiếm tỷ trọng 9,9%, đạt trên 97,83 triệu USD, giảm 3,9%; riêng tháng 5/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 21,79 triệu USD, giảm 9,4% so với tháng 4/2022 và giảm 4,2% so với tháng 5/2021.
Sau đó là thị trường Indonesia trong tháng 5/2022 cũng tăng 32,6% so với tháng 4/2022 và tăng 31% so với tháng 5/2021, đạt 23,7 triệu USD; cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 33% so với 5 tháng đầu năm 2021; đạt trên 88 triệu USD, chiếm 8,9% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - RCEP trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 345,64 triệu USD, tăng 21,7% so với 5 tháng đầu năm 2021, chiếm 35% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - CPTTP đạt 130,87 triệu USD, chiếm 13,3% giảm 4,3%.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) đạt 53,09 triệu USD, tăng mạnh 48%. Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Đông Nam Á đạt 132,59 triệu USD, tăng 40,7% so với 5 tháng đầu năm 2021.

Nhập khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2022 tăng 14%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC