"Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã làm giảm 40% đến 75% nhu cầu thủy sản ở hầu hết các quốc gia và giảm từ 80% đến 100% cả nhập khẩu và xuất khẩu trong vài tháng đầu tiên ", ông giải thích trong cuộc họp lần thứ sáu của Liên minh Mỹ Latinh về Đánh bắt Bền vững và An ninh Lương thực ALPESCAS.
Flores-Nava giải thích: “Lần đầu tiên sau nhiều năm, sản lượng thủy sản trên thế giới giảm do hầu hết các hoạt động của ngành bị đình lại một phần vào năm ngoái, nhưng vẫn phải xem tác động thực sự của đại dịch”.
Ông nói thêm, đại dịch cũng giúp các trữ lượng cá có thêm thời gian phục hồi. Tuy nhiên, đại dịch cũng khiến cuộc chiến chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không được kiểm soát (IUU) trở nên khó khăn hơn nhiều.
Flores-Nava cho biết thêm: “Sự cân bằng giữa cả hai tình huống vẫn chưa được chứng minh, nhưng việc giám sát, kiểm soát và giám sát các hoạt động đánh bắt cá đã bị gạt sang một bên do đại dịch và một số hạn chế đặt ra đối với hoạt động của các quan sát viên và các chương trình giám sát,” Flores-Nava nói thêm. "Điều này, không nghi ngờ gì, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực này trong năm nay."

FAO Sản lượng thủy sản toàn cầu có thể giảm 5 trong năm 2021

Ngoài ra, Julio Berdegue, trợ lý Tổng giám đốc FAO và đại diện khu vực Mỹ Latinh và Caribe, cũng đề cập rằng, hàng năm, 20% sản lượng khai thác toàn cầu là sản phẩm của IUU, tương đương với mức thiệt hại trị giá hơn 23 tỷ USD.
Nguồn: undercurrentnews
 

Nguồn: Vasep/undercurrentnews