Kể từ đầu vụ (01/10/2023) đến ngày 9/6/2024, lượng ca cao chính vụ cập cảng tại nước trồng hàng đầu Bờ Biển Ngà đạt 1,537 triệu tấn, giảm 28% so với cùng kỳ vụ trước.
Trong tổng số 29.000 tấn ca cao cập cảng từ ngày 03 – 09/6/2024, gồm 13.000 tấn được giao đến cảng Abidjan và 16.000 tấn đến cảng San Pedro, sụt giảm so với cùng giai đoạn năm 2023.
Bảng chi tiết giá ca cao các kỳ hạn trên sàn ICE hôm nay (Đvt: USD/tấn):

Bảng chi tiết giá ca cao các kỳ hạn trên sàn ICE hôm nay (Đvt: USD/tấn):

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 7/24

9933

10038

9411

9687

9933

Tháng 9/24

9126

9194

8633

8916

9163

Tháng 12/24

8153

8178

7654

7915

8178

Tháng 3/25

7194

7236

6797

7014

7247

Tháng 5/25

6731

6773

6388

6577

6784

Tháng 7/25

6357

6471

6150

6320

6517

Tháng 9/25

6183

6236

5972

6105

6301

Tháng 12/25

6040

6040

5803

5920

6110

Tháng 3/26

5701

5701

5701

5701

5889

Tháng 5/26

5488

5488

5488

5488

5676

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters