Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) đã điều chỉnh tăng dự báo thâm hụt ca cao toàn cầu niên vụ 2023/24 lên mức 439.000 tấn, tăng so với mức dự báo trước đó là 374.000 tấn.
ICCO cũng điều chỉnh tăng dự báo sản lượng ca cao toàn cầu thêm 11.000 tấn đạt 4,461 triệu tấn. ICCO dự báo tồn kho vào cuối niên vụ 2023/24 sẽ giảm xuống còn 1,328 triệu tấn, mức chưa từng thấy trong 45 năm qua.

Bảng chi tiết giá ca cao các kỳ hạn trên sàn ICE hôm nay (Đvt: USD/tấn):

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 7/24

9410

9505

9219

9325

9557

Tháng 9/24

8722

8823

8589

8690

8879

Tháng 12/24

7860

7904

7686

7784

7955

Tháng 3/25

6963

7042

6845

6928

7094

Tháng 5/25

6520

6568

6428

6506

6654

Tháng 7/25

6266

6315

6210

6305

6410

Tháng 9/25

6078

6078

6027

6027

6227

Tháng 12/25

5909

5909

5849

5849

6068

Tháng 3/26

5701

5701

5634

5634

5871

Tháng 5/26

5634

5634

5634

5634

5760

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters