Theo Chỉ số cá hồi Nasdaq, giá trung bình cá hồi Đại Tây Dương tươi bỏ đầu, bỏ ruột từ Na Uy, tăng 1,81% trong bốn tuần qua và tăng gần 10,79% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cá hồi từ 1 đến 2 kg chiếm 0,96% trong tổng doanh số bán hàng trong tuần thứ 20 của năm 2024 và đạt mức trung bình 84,84 NOK/kg (tương đương 7,92 USD, 7,32 EUR), giảm so với mức 91,85 NOK (tương đương 8,57 USD, 7,92 EUR) của tuần 19.
Cá hồi từ 2 đến 3 kg chiếm 9,17% tổng doanh số và giá trung bình 112,81 NOK (tương đương 10,53 USD, 9,73 EUR), giảm so với mức 112,93 NOK của tuần trước đó (tương đương 10,54 USD, 9,74 EUR).
Cá hồi loại 3 đến 4 kg chiếm 24,25% tổng doanh số và giá trung bình 125,83 NOK/kg (tương đương 11,75 USD, 10,86 EUR), tăng so với mức 124,80 NOK (tương đương 11,65 USD, 10,77 EUR) của tuần trước đó.
Loại 4 đến 5 kg, chiếm 24,40% tổng doanh số, tăng 1,45 NOK/kg (tương đương 0,14 USD, 0,13 EUR), đạt 131,04 NOK (tương đương 12,23 USD, EU 11,30), tăng so với mức 129,58 NOK của tuần trước đó (tương đương 12,09 USD, 11,18 EUR).
Cá hồi Na Uy từ 5 đến 6 kg chiếm 26,06% doanh số và giá tăng 1,08 NOK (tương đương 0,10 USD, 0,09 EUR) so với tuần trước, lên tới 136,33 NOK (tương đương 12,72 USD, 11,76 EUR).
Cá hồi loại 6 đến 7 kg chiếm 10,44% tổng doanh số và giá trung bình 134,42 NOK (tương đương 12,55 USD, 11,59 EUR), giảm so với mức 135,02 NOK của tuần trước (tương đương 12,60 USD, 11,64 EUR).
Cá hồi nặng từ 7 đến 8 kg, chiếm 2,57% tổng doanh số, giá trung bình 132,47 NOK/kg (tương đương 12,36 USD, 11,43 EUR), tăng so với 131,82 NOK của tuần 19 (tương đương 12,30 USD, 11,37 EUR).
Cá hồi loại 8 đến 9 kg chiếm 1,84% doanh số và giá 5,58 NOK (tương đương 0,52 USD, 0,48 EUR) đạt mức trung bình 125,15 NOK (tương đương 11,68 USD, 10,79 EUR).
Sàn giao dịch hàng hóa quốc tế Fish Pool dự đoán giá trung bình cá hồi Na Uy trung bình tháng 5 sẽ tăng lên 126,50 NOK/kg (tương đương 11,87 USD, 10,97 EUR), tăng so với ước tính của tuần trước là 125,50 NOK (tương đương 11,78 USD, 10,88 EUR). Giá dự đoán tháng 6 cũng tăng lên 117,50 NOK (tương đương 11,03 USD, 10,19 EUR).
Dự đoán giá quý III/2024 giữ nguyên như mức dự đoán trong tuần trước đó là 89,77 NOK (tương đương 8,43 USD, 7,78 EUR), giá hợp đồng quý IV/2024 cũng giữ nguyên ở mức 91,23 NOK (tương đương 8,56 USD, 7,91 EUR).
Theo Báo cáo của Hội đồng Cá hồi Na Uy, xuất khẩu cá hồi của Na Uy trong tuần 20 đạt 11.739 tấn, tăng so với mức 10.672 tấn của tuần trước.
Các quốc gia châu Âu là thị trường chính của cá hồi Na Uy, mua 8.621 tấn sản phẩm, thấp hơn so với mức 7.527 tấn của tuần 19. Trong đó, Đan Mạch nhập khẩu 1.554 tấn, cao hơn mức 1.085 tấn của tuần trước; Ba Lan nhập khẩu 1.341 tấn, tăng so với 1.290 tấn của tuần trước; Tây Ban Nha nhập khẩu 1.124 tấn, giảm so với 1.227 tấn tuần trước; Pháp nhập khẩu 1.073 tấn, giảm so với mức 1.099 tấn của tuần trước; Italia nhập khẩu 1.059 tấn, giảm nhẹ so với 1.099 tấn của tuần 19; Hà Lan nhập khẩu 908 tấn, tăng so với 827 tấn của tuần trước; và Anh đã nhập khẩu 610 tấn, giảm so với 710 tấn của tuần trước.
Trung Quốc nhập khẩu 532 tấn, giảm so với 536 tấn của tuần 19 và Mỹ nhập khẩu 92 tấn, tăng so với mức 55 tấn của tuần trước.

Nguồn: Vinanet/VITIC/seafoodsource.com