Tháng 1/2021, nhập khẩu cá thu đông lạnh vào Hàn Quốc đạt 10.206 tấn, tương đương 19,65 triệu USD, tăng 98% về lượng và tăng 77% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020 và cũng tăng 9,11% so với mức 9.304 tấn nhập khẩu trung bình trong tháng 1 của 6 năm qua (từ năm 2016 đến năm 2021).
Trong tháng 1/2021, giá nhập khẩu cá thu đông lạnh trung bình là 1,93 USD/kg, giảm 10% so với mức 2,15 USD/kg của tháng 1/2020. Giá nhập khẩu trung bình cao nhất từ Hà Lan là 1,98 USD/kg, từ Na Uy 1,95 USD/kg và từ Trung Quốc thấp nhất là 1,78 USD/kg.
Hàn Quốc nhập khẩu cá thu đông lạnh từ ba quốc gia gồm Na Uy, Trung Quốc, Hà Lan; trong đó nhập khẩu từ Na Uy 9.203 tấn, từ Trung Quốc 886 tấn, từ Hà Lan 66 tấn.

Nguồn: VITIC/fis.com