XK tôm sang thị trường Trung Quốc – Hồng Kông giảm 19%. Các thị trường XK tôm hàng đầu như: CPTPP, Mỹ, EU tiếp tục tăng trưởng. Ngoài ra, XK tôm sang các thị trường tiềm năng như Australia và Nga tăng rất mạnh.

Infographic: Xuất khẩu tôm Việt Nam 5 tháng đầu năm 2021

Nguồn: vasep.com.vn