Infographics: Trị giá xuất khẩu nhiều nông sản tăng ấn tượng

Nguồn: haiquanonline/Thanh Nguyễn-Phương Anh