Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) dự báo thặng dư toàn cầu là 5,6 triệu tấn trong niên vụ 2022/2023, so với mức thâm hụt 1,3 triệu tấn của niên vụ trước.

Một cuộc thăm dò của Reuters vào cuối tháng 7 đã đưa ra dự báo mức thặng dư trung bình là 2,8 triệu tấn cho niên vụ 2022/2023.

Sản lượng toàn cầu trong niên vụ 2022/2023 được dự báo sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 181,9 triệu tấn, tăng 4,5% so với niên vụ trước.

Sự gia tăng này một phần được thúc đẩy bởi sản lượng đường ở Brazil dự kiến tăng lên 38,5 triệu tấn, từ mức 33,1 triệu tấn của niên vụ trước.

Sản lượng đường của Thái Lan được dự báo sẽ tăng lên 12 triệu tấn, tăng so với mức 10,1 triệu tấn của niên vụ trước, nhờ phục hồi sản lượng sau hai năm hạn hán.

Sản lượng năm 2020/2021 giảm còn 7,1 triệu tấn.

Tiêu thụ toàn cầu được dự báo chỉ tăng 0,5% lên 176,3 triệu tấn.

 

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo Reuters)