Sản lượng đường toàn cầu vụ 2023/24 được dự báo ở mức 179,279 triệu tấn, giảm so với dự báo trước đó là 179,749 triệu tấn. Tiêu thụ dự kiến sẽ đạt mức 182,224 triệu tấn, tăng lên so với mức 180,438 triệu tấn trước đó.
ISO giữ nguyên dự báo sản lượng vụ 2023/24 của nhà sản xuất hàng đầu Brazil ổn định ở mức 44,519 triệu tấn. ISO cũng cho biết, việc điều chỉnh giảm sản lượng đối với các khu vực bao gồm Bắc Mỹ, đã được bù đắp bởi ước tính sản lượng cao hơn ở Thái Lan và Trung Quốc.
Trong báo cáo cho thấy, ISO đã chuyển từ dự báo triển vọng trung tập sang triển vọng lạc quan hơn trong ba tháng tới. Tổ chức này cũng ước tính lượng đường toàn cầu trong vụ 2023/23 thiếu hụt 1,153 triệu tấn, thay vì dư thừa 308.000 tấn, do nhu cầu tốt hơn dự đoán trước đó.
Sản lượng đường ở khu vực Trung Nam Brazil được dự kiến thấp hơn trong nửa cuối tháng 5/2024, với lượng mía được các nhà máy phân bổ cho sản xuất đường thấp hơn ước tính của các nhà phân tích lần thứ hai trong năm.
Trong giai đoạn này, các nhà máy Brazil đã sản xuất 2,7 triệu tấn đường, thấp hơn 7,72% so với cùng kỳ năm trước. UNICA cho biết, sản lượng mía ép giảm 3,36% xuống mức 45,2 triệu tấn, trong khi sản lượng ethanol chỉ giảm nhẹ 0,2% so với năm trước ở mức 2,12 tỷ lít.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters