Trong báo cáo cung cầu hàng tháng, USDA dự kiến sản lượng đường của Mỹ trong niên vụ 2024/25 (tháng 10/2024 – tháng 9/2025) ở mức 9,2 triệu tấn, giảm so với mức 9,23 triệu tấn trong báo cáo trước đó hồi tháng 5.
USDA coi tỉ lệ dự trữ/sử dụng ở 13,5% là đủ cho mức cung trong nước, do đó, chính phủ có thể đẩy mạnh nhập khẩu để điều chỉnh thị trường về mức này trong những tháng tới.
Dự báo tổng nhu cầu đường ở Mỹ không đổi so với tháng 5/2024 ở mức 12,55 triệu tấn.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters