Giá đường thô SBc1 kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn ICE giảm 0,06 cent, tương đương 0,3% chổt mức 18,92 US cent/lb. Giá đường trắng LSUc1 kỳ hạn tháng 8 trên sàn London giảm 0,3%, chốt ở 546,6 USD/tấn.
Theo các đại lý, thời tiết khô hạn ở Brazil vẫn là mối lo ngại gây thiệt hại cho cây mía. Họ cũng lưu ý đến thời tiết ở Ấn Độ, nơi có gió mùa thuận lợi cho cây mía phát triển tốt.

Bảng chi tiết giá đường thô các kỳ hạn trên sàn ICE hôm nay (Đvt: US cent/lb):

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 7/24

18,93

19,19

18,81

18,92

18,98

Tháng 10/24

19,06

19,23

18,88

18,99

19,06

Tháng 3/25

19,23

19,43

19,12

19,24

19,27

Tháng 5/25

18,57

18,73

18,46

18,58

18,60

Tháng 7/25

18,22

18,37

18,13

18,25

18,24

Tháng 10/25

18,10

18,25

18,02

18,14

18,12

Tháng 3/26

18,22

18,35

18,15

18,26

18,24

Tháng 5/26

17,69

17,82

17,64

17,71

17,70

Tháng 7/26

17,44

17,55

17,42

17,45

17,45

Tháng 10/26

17,55

17,59

17,47

17,50

17,52

Tháng 3/27

17,80

17,80

17,80

17,80

17,82

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters