Thống kê của Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Top các thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất lần lượt gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hồng Kông, EU, Thái Lan, Mỹ, Israel, Đài Loan, chiếm 98% tổng giá trị XK mực, bạch tuộc của Việt Nam.
Trong Top 5 thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc chính của Việt Nam tháng 1/2022, XK sang Trung Quốc và Hồng Kông tăng trưởng mạnh nhất 176%. XK sang EU tăng 90% trong đó XK sang 2 thị trường đơn lẻ trong khối là Tây Ban Nha và Pháp tăng trưởng 3 con số lần lượt 562% và 346% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hàn Quốc là thị trường NK mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam, chiếm 33% tổng giá trị XK. Tháng 1/2022, XK mực, bạch tuộc sang thị trường này đạt trên 28 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản đứng thứ hai, chiếm tỷ trọng 23%, nhập khẩu 14,2 triệu USD mực, bạch tuộc từ Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm nay, tăng 55%.
Trong cơ cấu các sản phẩm mực, bạch tuộc XK của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm nay, mực chiếm 56,4% và bạch tuộc chiếm 43,6%. Trong tất cả các sản phẩm mực, bạch tuộc XK của Việt Nam, bạch tuộc khô/muối/sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã HS03) có giá trị XK nhiều nhất, tuy nhiên ghi nhận tăng trưởng thấp nhất 22%. Ngược lại, sản phẩm mực chế biến khác (thuộc mã HS 16) có giá trị XK thấp nhất nhưng lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất 160% so với cùng kỳ năm ngoái.
Quay trở lại năm 2021, XK mực, bạch tuộc của cả nước đạt 608 triệu USD, tăng 6,8%. Trong đó, XK mực chiếm 52% đạt 315 triệu USD, tăng 3%; XK bạch tuộc chiếm 48% đạt 293 triệu USD, tăng gần 15%.
Bạch tuộc tươi, đông lạnh mã HS 03 chiếm 86% tổng XK bạch tuộc. Đối với mực, sản phẩm tươi/đông lạnh/khô chiếm 93%.
Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và Italy là 5 thị trường đơn lẻ lớn nhất nhập khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam năm 2021. XK sang hầu hết các thị trường đều tăng trưởng so với năm 2020, trừ Nhật Bản (giảm gần 8%). XK sang 4 thị trường còn lại tăng 6-8,5%.
Hàn Quốc và Nhật Bản là 2 thị trường chiếm tỷ trọng chi phối sản phẩm bạch tuộc xuất khẩu của Việt Nam, trong đó Hàn Quốc chiếm 68%, Nhật Bản chiếm 18%, tiếp đến là Mỹ, Italy và Nga. XK bạch tuộc sang tất cả những thị trường này đều tăng trong năm qua, riêng Mỹ tăng mạnh nhất, 135%.
Đối với sản phẩm mực XK, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Italy là top 5 thị trường lớn nhất, chiếm tổng cộng 76% XK. Trong khi XK mực sang Nhật Bản và Hàn Quốc đều giảm thì XK sang 3 thị trường còn lại và nhiều thị trường khác đều ghi nhận tăng trưởng dương trong năm 2021.
Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, bạch tuộc là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường này trong năm 2021, trong đó nhiều nhất là các sản phẩm bạch tuộc đông lạnh chiếm tới 78% tổng giá trị xuất khẩu. Việc được hưởng ưu đãi thuế quan 0% đã giúp Việt Nam tăng bạch tuộc tươi/sống và đông lạnh sang thị trường Hàn Quốc. Trái lại, xuất khẩu các sản phẩm mực khô/nướng và mực tươi/sống/đông lạnh giảm lần lượt 23% và 7%.
Hiện nay, Hàn Quốc đang là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất hiện nay của Việt Nam, chiếm 41% tổng giá trị XK mực bạch tuộc của Việt Nam.

Nguồn: haiquanonline