Trong tháng 1/2021, Mỹ đã nhập khẩu 69.653 tấn tôm trị giá 601,6 triệu USD, tăng 7% về lượng và tăng 6% về giá trị so với tháng 1/2020. Giá nhập khẩu trung bình của Mỹ ở mức 8,64 USD/kg, giảm 1% so với mức 8,69 USD/kg vào tháng 1/2020 và giảm 3% so với mức 8,89 USD/kg vào tháng 12/2020.
Đầu năm mới dường như có sự tiếp nối của xu hướng tăng trong hầu hết năm 2020. Mặc dù đại dịch coronavirus ảnh hưởng nặng nề đến các nhà hàng, khối lượng và giá trị nhập khẩu tôm của Mỹ vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 trừ tháng 5 và tháng 11 và kết thúc năm 2020 tổng nhập khẩu tôm đạt 747.921 tấn, trị giá 6,5 tỷ USD, tăng 7% cả về lượng và giá trị so với năm 2019.