Năm 2022 có những diễn biến bất ngờ trên thế giới và tại thị trường Chile, đã gây ra vô số khó khăn cho ngành thịt trắng và các ngành khác. Lạm phát, giá cả hàng hóa tăng cao, xung đột chính trị xã hội và các loại dịch bệnh, tất cả đều là những thách thức có tác động trực tiếp và gián tiếp đến chi phí sản xuất. Ngành công nghiệp thịt Chile phải kiên cường đối mặt với nhiều tình huống khác nhau với thái độ tích cực bất chấp nghịch cảnh.
Theo số liệu năm 2022 từ Hải quan Chile cho thấy sự sụt giảm chủ yếu là do các yếu tố toàn cầu, có tác động trực tiếp và gián tiếp đến tăng trưởng của cả ngành thịt lợn Chile và toàn cầu.
Năm 2022, Chile đã xuất khẩu 393.000 tấn thịt lợn, trị giá trên 646 triệu USD, giảm 12% về khối lượng và giảm 20% về kim ngạch so với năm 2021. Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn là các thị trường xuất khẩu chính của thịt lợn Chile, chiếm 75% trong tổng khối lượng xuất khẩu.
Rabobank dự đoán năm 2023, ngành công nghiệp thịt toàn cầu sẽ tiếp tục bị thách thức bởi chi phí sản xuất cao và xu hướng tiêu dùng thay đổi. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews