Trong tổng khối lượng thịt lợn xuất khẩu, thì nội tạng lợn đạt cao nhất 17.000 tấn (tăng 13%). Bên cạnh đó, thịt xông khói tăng mạnh nhất 63,7% (6.600 tấn), trong khi thịt lợn chế biến cũng tăng 18% (2.395 tấn). Khối lượng xuất khẩu sang EU năm 2022 tăng 29,5% so với năm 2021. Trong khi đó, khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 14% (21.000 tấn).
Nhập khẩu thịt lợn của Vương quốc Anh tháng 12/2022 đạt 63.500 tấn, giảm 10% (6.734 tấn) so với tháng 11/2022 và giảm 8% so với tháng 12/2021 (5.751 tấn). Khối lượng nhập khẩu hàng tháng trong năm 2022 nhìn chung giảm. Tổng khối lượng thịt lợn nhập khẩu trong cả năm 2022 đạt 801.500 tấn cho, tăng 9% so với năm 2021, tương đương mức tăng 69.000 tấn.
Các sản phẩm chính đạt mức tăng trưởng trong năm 2022 là thịt xông khói và xúc xích. Trong đó, nhập khẩu thịt xông khói tăng 18,8% so với năm 2021, xúc xích tăng 22,1%. Nhập khẩu thịt lợn tươi giảm nhẹ và thịt lợn đông lạnh tăng.
Các thị trường cung cấp thịt lợn chủ yếu cho Vương quốc Anh trong năm 2022 vẫn là Hà Lan và Đan Mạch, trong đó nhập khẩu từ Hà Lan tăng 28% (36.800 tấn). Tuy nhiên, khối lượng nhập khẩu từ Đan Mạch tiếp tục giảm 6% tương đương 11.400 tấn, xu hướng giảm lần đầu tiên được hình thành vào năm 2017. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews