Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp cho thấy Ukraina đã thu hoạch được 7,7 triệu tấn củ cải đường từ 73% diện tích trồng. Năm 2021, nước này đã mở rộng diện tích trồng củ cải đường từ 201.600 ha (hồi năm ngoái) lên 227.100 ha. Đồng thời cũng có kế hoạch tăng sản lượng đường từ củ cải đường lên 1,4 triệu tấn trong vụ 2021/22. Vụ trước, cả nước sản xuất khoảng 1 triệu tấn đường trắng từ 7,7 triệu tấn củ cải đường.
Trong một báo cáo mùa vụ hàng tháng, dịch vụ MARS đã tăng dự báo năng suất củ cải đường năm nay của EU lên 75,4 tấn/ha từ 75 tấn/ha hồi tháng 9.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters