Số liệu của Statistics Korea cho thấy, sản lượng gạo năm nay sẽ chỉ đạt 3,63 triệu tấn, so với 3,77 triệu tấn của năm ngoái. Đây là mức thấp nhất kể từ 1989 – khi sản lượng đạt 3,55 triệu tấn.
Như vậy, năm 2020 sẽ là năm thứ 5 liên tiếp sản lượng năm sau giảm so với năm trước, và là năm thứ 4 liên tiếp sản lượng dưới mức 4 triệu tấn.
Diện tích trồng lúa của Hàn Quốc năm 2020 ước tính giảm 0,5% so với năm trước, xuống 726.432 ha, và có mấy cơn bão ảnh hưởng đến mùa vụ. Tiêu thụ gạo của nước này mấy thập kỷ gần đây liên tiếp giảm do sự thay đổi thói quen ăn uống của người tiêu dùng.
 

Nguồn: VITIC / Yonhap