Sản lượng giảm 11% so với tháng 1/2023 và giảm 17% so với tháng 2/2022, và giảm 13% so với mức trung bình 5 năm.
Khối lượng lợn giết mổ trong tháng 2/2023 giảm 11% so với tháng 1/2023 xuống còn 70.200 tấn, thấp hơn 13% so với mức trung bình 5 năm, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái do trọng lượng lợn giết mổ trung bình năm 2023 giảm 5kg (88,9kg) so với năm 2022.
Lượng lợn nái và lợn đực giống trong tháng 2/2023 cũng giảm 11% so với tháng 1/2023 với tổng số lượng là 16.200 con. Đây là con số hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 10/2021 và thấp hơn 25% so với mức trung bình 5 năm của tháng Hai. Mặc dù đàn sinh sản đã giảm vào tháng 6 (hiện chưa có số liệu tháng 12 mới nhất của Vương quốc Anh) nhưng số liệu giết mổ hàng tháng đối với lợn nái và lợn đực trung bình là 19.300 con (từ ngày 22/7 đến ngày 23/1). Số lượng lợn giết mổ trong tháng 2/2023 giảm có thể cho thấy rằng một số nhà chăn nuôi đang bắt đầu giữ lại đàn giống để dự kiến tái đàn. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/thepigsite