Nga vốn là thị trường XK truyền thống của cá tra Việt Nam. Tuy nhiên, XK sang thị trường này không ổn định do chính sách NK của nước này khác biệt so với các thị trường khác. Đầu năm nay, Việt Nam XK ba nhóm sản phẩm chính là cá tra phile đông lạnh, cá tra cắt khoanh đông lạnh và giá cá tra nguyên con đông lạnh sang thị trường này.
Cho đến thời điểm này, Nga vừa là một trong những thị trường XK cá thịt trắng (cá minh thái) lớn nhất thế giới nhưng cũng là nhà NK nhiều sản phẩm cá thịt trắng từ Trung Quốc, Argentina và Việt Nam.

4 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang thị trường Nga, T1-3/2021

1

Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu

2

Công ty CP Chế biến Thủy Hải sản Hiệp Thanh

3

Công ty CP Vạn Ý

4

Công ty CP Thực phẩm Quế Ký

Năm 2020, cá hake đông lạnh (HS 030366) chiếm tỷ trọng NK lớn nhất trong cơ cấu NK sản phẩm cá thịt trắng của Nga, khoảng 41%, tiếp đó là sản phẩm cá tra phile đông lạnh (HS 030462) chiếm 18%, phile cá rô phi đông lạnh (HS 030461) và phile cá hake (HS 030474).
Hiện nay, Nga đang NK sản phẩm cá rô phi đông lạnh từ Trung Quốc và cá hake từ nguồn cung Trung Quốc và Argentina. Được biết, trong năm 2020, ngành thủy sản của Nga cũng chao đảo do Covid vì hai thị trường XK cá minh thái lớn nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc nhiều tháng ngưng NK để đối phó tình hình dịch bệnh.
Đầu năm 2021, Việt Nam là nguồn cung lớn nhất cá tra đông lạnh của thị trường Nga. Ngoài ra, Nga cũng NK sản phẩm cá tra từ thị trường Belarus và Kazakhstan, nhưng khối lượng không đáng kể.

Xuat khau ca tra sang Nga tang manh

Xuat khau ca tra sang Nga tang manh

Nguồn: Vasep