Công ty Pháp hiện dự kiến sản lượng lúa mì mềm của EU niên vụ 2023/24 là 129,7 triệu tấn, tăng so với dự báo 129,3 triệu tấn trong tháng 1 và triển vọng ban đầu là 128,7 triệu trong tháng 12. Con số đó sẽ cao hơn 3% so với sản lượng năm 2022/23 ước tính là 125,6 triệu tấn.
Strategie Grains cho biết, điều kiện đồng ruộng ở Pháp và Tây Ban Nha đang trở nên khô hạn, mặc dù còn quá sớm để làm giảm năng suất kỳ vọng.
Sản lượng thu hoạch dự kiến tăng có thể góp phần làm tăng mạnh nguồn cung lúa mì của EU trong mùa tới.
Strategie Grains cho biết, cạnh tranh xuất khẩu trong mùa này có thể khiến EU tồn kho tương đối lớn trước khi vụ thu hoạch tiếp theo đến. Họ đã cắt giảm dự báo xuất khẩu lúa mì mềm của EU trong năm 2022/23 xuống 1,7 triệu tấn xuống còn 30,1 triệu, mặc dù nó đã tăng triển vọng xuất khẩu năm 2023/24 thêm 0,4 triệu tấn lên 30,6 triệu.
Strategie Grains cho biết, chúng tôi dự đoán rằng các loại ngũ cốc của châu Âu nói chung sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Nga và Australia trên các thị trường xuất khẩu trong suốt phần còn lại của chiến dịch, trong khi lúa mì và ngô nhập khẩu từ Ukraine tiếp tục đến châu Âu.
Đối với ngô, họ đã cắt giảm triển vọng sản lượng niên vụ 2023/24 xuống 63,4 triệu từ 63,8 triệu tấn, sản lượng sẽ phục hồi từ mức hạn hán năm 2022 nhưng diện tích gieo trồng sẽ ở mức tương đối thấp.
Đối với lúa mạch, họ giữ nguyên dự báo cho vụ thu hoạch tiếp theo ở mức 52,3 triệu tấn, cao hơn gần 2% so với sản lượng niên vụ 2022/23.
 

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters