Trong đó, Việt Nam là nước dẫn đầu thế giới về cung cấp hạt tiêu đen, đồng thời là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất tại EU; hơn 57% lượng hạt tiêu đen nhập khẩu của EU trong năm 2022 đến từ Việt Nam, vượt xa các thị trường, tiếp sau là Campuchia, Sri Lanka và Trung Quốc.
Vụ thị trường châu Âu- châu Mỹ tổng hợp “Hướng dẫn xuất khẩu mặt hàng hạt tiêu vào thị trường EU” gồm các nội dung như:
- Thông tin chính sách, quy định liên quan của EU
- Các nội dung cam kết có liên quan trong hiệp định EVFTA
- Xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam sang EU
- Cơ hội, tiềm năng và thách thức đối với xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường EU.
- Một số giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường EU
Doanh nghiệp,độc giả quan tâm, xem tại file đính kèm.

Nguồn: Vụ thị trường châu Âu- châu Mỹ