Diễn biến giá
Tại thị trường nội địa, giá cà phê các vùng trọng điểm ở Tây Nguyên đảo chiều giảm 300 đồng, rời khỏi mốc 67.000 đồng/kg.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên

Diễn đàn của người làm cà phê

 

Trên thị trường thế giới, giá robusta kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn London trừ 13 USD, tương đương 0,47% chốt ở 2.770 USD/tấn. Giá arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York đảo chiều giảm 4,65 cent, tương đương 2,57% xuống mức 176,1 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta tại London

Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Diễn đàn của người làm cà phê

Giá cà phê Arabica tại New York

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Diễn đàn của người làm cà phê

Giá cà phê Arabica Brazil tại BMF

Đơn vị tính: USD Cent/lb | Đơn vị giao dịch: lot