Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm xuất khẩu hôm nay giảm từ 50 - 100 đồng/kg. Gạo nguyên liệu IR 504 hè thu giảm 50 đồng/kg xuống 9.250 - 9.350 đồng/kg; gạo thành phẩm xuất khẩu giảm 50 đồng/kg xuống 9.100 đồng/kg. Giá cám vàng ổn định ở mức 6.300 đồng/kg.

 Giá lúa gạo ngày 21/10/2020

ĐVT: đồng/kg

Chủng loại

Ngày 21/10/2020

Thay đổi so với ngày 20/10/2020

NL IR 504

9.250-9.350

-50

TP IR 504

10.500

-100

Tấm 1 IR 504

9.100

0

Cám vàng

6.300

0

Tại thị trường An Giang giá lúa gạo hôm nay ổn định: Cụ thể giá lúa Jasmine dao động ở mức 6.100 - 6.300 đồng/kg; lúa OM 9577, OM 9582 ở mức 6.250 đồng/kg; Đài thơm 8 6.500 đồng/kg.  

Giá lúa gạo tại An Giang ngày 21/10/2020

Tên mặt hàng

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Lúa gạo

 

 

- Nếp vỏ (tươi)

-

 

- Nếp vỏ (khô)

6.800 - 7.000

 

- Lúa Jasmine

6.100 - 6.300

Lúa tươi

- Lúa IR 50404

6.000 - 6.200

- Lúa OM 9577

6.250

- Lúa OM 9582

6.250

- Lúa Đài thơm 8

6.400 - 6.500

- Lúa OM 5451

5.900 - 6.100

- Lúa Nàng Hoa 9

-

- Lúa OM 4218

-

- Lúa OM 6976

6.000 - 6.100

- Lúa Nhật

7.000 - 7.500

- Lúa Nàng Nhen (khô)

12.000

Lúa khô

- Lúa IR 50404 (khô)

7.000

- Lúa Đài thơm 8 (khô)

-

- Nếp ruột

 

13.000 - 14.000

- Gạo thường

 

10.000 - 11.500

- Gạo Nàng Nhen

 

16.000

- Gạo thơm thái hạt dài

 

18.000 - 19.000

- Gạo thơm Jasmine

 

14.500 - 15.500

- Gạo Hương Lài

 

19.200

- Gạo trắng thông dụng

 

11.500

- Gạo Sóc thường

 

14.500

- Gạo thơm Đài Loan trong

 

21.200

- Gạo Nàng Hoa

 

16.500

- Gạo Sóc Thái

 

17.500

- Tấm thường

 

12.500

- Tấm thơm

 

13.500

- Tấm lài

 

11.000

- Gạo Nhật

 

23.000

- Cám

 

6.000 - 6.200

Số liệu từ Tổng cục hải quan cho thấy, trong nửa đầu tháng 10, Việt Nam đã xuất khẩu gần 182.000 tấn gạo, thu về gần 98 triệu USD. Tính chung từ đầu năm đến hết ngày 15/10, Việt Nam đã xuất gần 5,2 triệu tấn gạo, thu về hơn 2,5 tỷ USD.

Nguồn: Thu Nga