Giá gạo nguyên liệu IR 504 tăng 50-100 đồng/kg lên 9.700 đồng/kg. Giá gạo thành phẩm IR 504 ở 11.200 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; giá tấm 1 IR 504 ở 9.200 đồng/kg; giá cám vàng ở 6.800 đồng/kg.
Tại An Giang giá lúa gạo hôm nay ổn định. Giá lúa IR 50404 ở 6.600-6.700 đồng/kg; giá lúa OM 9577 6.650; lúa OM 9582 6.650 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 6.600-6.800 đồng/kg; lúa OM 18 6.600-6.800 đồng/kg.
Giá gạo thường 11.000- 11.500 đồng/kg; gạo Nàng Nhen 16.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 20.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 16.200 đồng/kg; gạo Nhật 24.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài 18.000-19.000 đồng/kg.
Hiện tại các thương nhân xuất khẩu gạo đang đẩy mạnh thu mua lúa Đông xuân để tạm trữ và phục vụ xuất khẩu.
 Giá lúa gạo tại tỉnh An Giang ngày 22-03-2021

Tên mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Giá tăng (+), giảm (-) so với ngày 22 - 03

Lúa gạo

- Nếp vỏ (tươi)

kg

5.600 - 5.900

 

 

- Nếp Long An (tươi)

kg

5.700 - 5.900

 

 

- Lúa Jasmine

kg

-

Lúa tươi

 

- Lúa IR 50404

kg

6.600 - 6.700

 

- Lúa OM 9577

kg

6.650

 

- Lúa OM 9582

kg

6.650

 

- Lúa Đài thơm 8

kg

6.700 - 6.900

+100

- Lúa OM 5451

kg

6.600 - 6.700

 

- Nàng Hoa 9

kg

6.600

 

- Lúa OM 6976

kg

6.600 - 6.700

 

- Lúa OM 18

Kg

6.600 - 6.700

 

- Lúa Nhật

kg

7.500 - 7.700

 

- Nếp ruột

kg

 

13.000 - 14.000

 

- Gạo thường

kg

 

10.500 - 11.500

 

- Gạo Nàng Nhen

kg

 

16.000

 

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

 

18.000 - 19.000

 

- Gạo thơm Jasmine

kg

 

15.000 - 16.000

 

- Gạo Hương Lài

kg

 

20.000

 

- Gạo trắng thông dụng

kg

 

14.000

 

- Gạo Nàng Hoa

kg

 

16.200

 

- Gạo Sóc thường

kg

 

16.400

 

- Gạo thơm Đài Loan trong

kg

 

20.000

 

- Gạo Nhật

kg

 

24.000

 

- Cám

kg

 

6.000

 

Nguồn: VITIC