Tại thị trường An Giang, giá một số lúa giảm nhẹ: giá lúa Jasmine giảm 100 đồng/kg xuống 6.700-6.800 đồng/kg; giá lúa OM 6976 giảm 100 đồng/kg xuống 6.700-6.900 đồng/kg. Giá lúa OM 9577ở 7.000 đồng/kg; giá lúa OM 9582 7.000 đồng/kg; lúa IR 50404 6.700-6.900 đồng/kg.

Giá lúa gạo tại tỉnh An Giang ngày 30-12-2020

Tên mặt hàng

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Giá (+)(-) so với ngày hôm trước

- Nếp vỏ (tươi)

5.700- 6.000

 

 

- Nếp Long An (tươi)

6.200 - 6.500

 

 

- Nếp vỏ (khô)

7.500 - 7.600

 

 

- Lúa Jasmine

6.700 - 6.800

Lúa tươi

-100

- Lúa IR 50404

6.700 - 6.900

 

- Lúa OM 9577

7.000

 

- Lúa OM 9582

7.000

 

- Lúa Đài thơm 8

7.000 - 7.200

 

- Lúa OM 5451

6.800 - 6.900

 

- Lúa OM 4900

-

 

- Lúa OM 6976

6.700 - 6.900

-100

- Lúa OM 18

6.800 - 7.000

 

- Lúa Nhật

7.700 - 7.900

 

- Lúa Nàng Nhen (khô)

12.000

Lúa khô

 

- Lúa IR 50404 (khô)

7.000 - 7.500

 

- Lúa Đài thơm 8 (khô)

 

 

- Nếp ruột

 

13.000 - 14.000

 

- Gạo thường

 

10.500 - 11.500

 

- Gạo Nàng Nhen

 

16.000

 

- Gạo thơm thái hạt dài

 

18.000 - 19.000

 

- Gạo thơm Jasmine

 

14.000 - 15.000

 

- Gạo Hương Lài

 

19.500

 

- Gạo trắng thông dụng

 

13.000

 

- Gạo Sóc thường

 

14.500

 

- Gạo thơm Đài Loan trong

 

20.000

 

- Gạo Nàng Hoa

 

16.500

 

- Gạo Sóc Thái

 

17.500

 

- Tấm thường

 

12.500

 

- Tấm thơm

 

14.000

 

- Tấm lài

 

11.000

 

- Gạo Nhật

 

23.000

 

- Cám

 

6.000

 

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam duy trì ổn định ở mức 495 – 500 USD/tấn. Năm 2020 được xem là năm thành công của xuất khẩu gạo. Đến cuối tháng 12/2020, xuất khẩu gạo nước ta đạt gần 6,2 triệu tấn, mang về hơn 3 tỷ USD, tăng khoảng 9% về giá trị so với năm 2019. Việc chuyển từ lượng sang chất, từ giá thấp lên giá cao, tận dụng và khai thác tốt các thị trường là những đột phá giúp ngành gạo nước ta tiếp tục vươn xa hơn.

Nguồn: VITIC