Giá cà phê trong nước

Diễn đàn của người làm cà phê

Loại cà phê

Địa phương

ĐVT

Giá TB hôm nay

+/- chênh lệch

Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)*

Xuất khẩu, FOB

USD/tấn

1.455

+55

 

Nhân xô

Đắk Lắk

VNĐ/kg

33.100

+1000

Lâm Đồng

VNĐ/kg

32.300

+1000

Gia Lai

VNĐ/kg

33.000

+1000

Đắk Nông

VNĐ/kg

33.000

+1000

* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước

Trên thị trường thế giới, giá cà phê ở hai sàn giao dịch tăng đồng loạt. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn London cộng 39 USD, tương đương 2,87% lên ở 1.400 USD/tấn.
Giá arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York tăng 1,25 US cent, tương đương 0,97% lên 130,4 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

% thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

05/21

1400

+39

+2,87

16531

1404

1330

1355

07/21

1420

+38

+2,75

10805

1425

1353

1382

09/21

1439

+40

+2,86

6020

1443

1374

1400

11/21

1455

+41

+2,90

2140

1457

1390

1410

Đơn vị tính: USD/Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn           

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá Giá cà phê

Thay đổi

%

thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

05/21

130,4

+1,25

+0,97

25345

132

126,6

128,4

07/21

132,4

+1,25

+0,95

11895

133,95

128,6

130,85

09/21

134,25

+1,25

+0,94

7459

135,8

130,5

132,5

12/21

136,2

+1,35

+1,00

6954

137,7

132,45

134,85

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Xuất khẩu cà phê nhân của Brazil trong tháng 2/2021 tăng 11%.
Tồn kho cà phê khả dụng tại các kho cảng trên thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua, là tín hiệu lạc quan cho thị trường xuất khẩu cà phê trong năm 2021.
Các thị trường nhập khẩu cà phê lớn của Việt Nam đều gặp thiệt hại lớn vì dịch Covid-19 khi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao và tăng cường nhu cầu tiêu thụ cà phê tại nhà. Trong khi đó, thông tin thử nghiệm vaccine có khả năng sẽ thúc đẩy lượng xuất khẩu, mang lại nhiều tích cực cho thị trường trong những tháng đầu năm 2021.

Nguồn: VITIC/Reuters