Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2021 trên sàn Osaka mở cửa giảm 2,3 JPY, tương đương 0,8% xuống 270,6 JPY (2,5 USD)/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Thượng Hải giảm 100 CNY chốt tại 15.055 CNY (2.314 USD)/tấn.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn được hỗ trợ bởi OECD nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2021 từ 4,2% lên 5,6% khi việc triển khai vắc xin Covid-19 đang nhanh chóng triển khai ở một số quốc gia.
Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2021 trên sàn SICOM Singapore tăng 0,2% lên 174,5 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 09/3/2021

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

21- March

2,35

Thái Lan

STR20

21- March

1,75

Malaysia

SMR20

21- March

1,76

Indonesia

SIR20

21- March

N/A

Thái Lan

USS3

THB/kg

21- March

62,50

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

21- March

1.680

Thái Lan

Mủ 60% (drum)

21- March

1.780

 

 

Singapore

 

 

 

TSR20

 

 

 

US cent/kg

 

21- Mar

200,00

21- Apr

175,90

21- May

176,60

21- Jun

177,10

 

RSS3

 

US cent/kg

 

21- Mar

246,00

21- Apr

241,80

21- May

242,00

21- Jun

242,10

Nguồn: VITIC/Reuters