Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 1,6% xuống 10.470 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 107,89 JPY so với khoảng 107,9 JPY trong ngày thứ hai (15/7/2019).

Giá dầu giảm với dầu Brent giảm khoảng 0,2% và dầu thô Mỹ cũng giảm.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,3% trong đầu phiên giao dịch.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 1/2020 trên sàn TOCOM tăng 0,1% lên 153,1 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn SICOM tăng 1% lên 149,9 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 15/7/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Aug

1,77

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Aug

1,48

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Aug

1,41

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Aug

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Aug

47,93

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Aug

1.280

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Aug

1.180

Singapore

 

 

19-Aug

174,4

 

RSS3

 

19-Sep

165,3

 

 

 

19-Oct

160,2

 

 

 

19-Nov

157,5

 

 

US cent/kg

19-Aug

140

 

TSR20

 

19-Sep

139,2

 

 

 

19-Oct

138,9

 

 

 

19-Nov

139,3

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet