Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng 1% lên 11.510 CNY/tấn.
Đồng JPY ở mức 109,81 JPY/USD, cao nhất hơn 1 tuần.
Giá dầu giảm với dầu Brent giảm 0,6%, trong khi dầu thô Mỹ giảm 0,3%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 1,2%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 14/2/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Mar

1,55

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Mar

1,38

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Mar

1,35

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Mar

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Mar

40,99

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Mar

1.200

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Mar

1.100

Singapore

 

 

20-Mar

157

 

RSS3

 

20-Apr

160,9

 

 

 

20-May

164,8

 

 

 

20-Jun

167,3

 

 

US cent/kg

20-Mar

134,7

 

TSR20

 

20-Apr

135,7

 

 

 

20-May

136,3

 

 

 

20-Jun

137,4

Nguồn: VITIC/Reuters