Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2021 trên sàn Osaka mở cửa giảm 6 JPY, tương đương 2,2% xuống 265,2 JPY/kg.

Một số quốc gia lớn ở châu Âu đã áp dụng biện pháp ngăn chặn các ca nhiễm mới gia tăng trở lại, trong khi các chương trình tiêm chủng chậm lại do lo ngại về tác dụng vụ của vắc xin AstraZeneca đang đang phân phối rộng rãi ở châu Âu.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Thượng Hải giảm 3,5% xuống ở 14.725 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 18/3/2021

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

21- Apr

2,37

Thái Lan

STR20

21- Apr

1,81

Malaysia

SMR20

21- Apr

1,85

Indonesia

SIR20

21- Apr

N/A

Thái Lan

USS3

THB/kg

21- Apr

64,13

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

21- Apr

1.710

Thái Lan

Mủ 60% (drum)

21- Apr

1.810

 

 

Singapore

 

 

 

TSR20

 

 

 

US cent/kg

 

21- Apr

178,30

21- May

177,40

21- Jun

177,90

21- Jul

178,70

 

RSS3

 

US cent/kg

 

21- Apr

245,90

21- May

242,70

21- Jun

241,60

21- Jul

241,60

Nguồn: VITIC/Reuters