Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải giảm 0,6% xuống 10.625 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 107,93 JPY so với khoảng 107,7 JPY  trong ngày thứ sáu (19/7/2019).

Giá dầu tăng cao với dầu Brent tăng 0,6% và dầu thô Mỹ tăng 0,3%.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,3%.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 1/2020 trên sàn TOCOM không thay đổi ở mức 153,1 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn SICOM tăng 0,6% lên 141,9 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 19/7/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Aug

1,78

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Aug

1,49

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Aug

1,43

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Aug

1,44

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Aug

47,46

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Aug

1.290

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Aug

1.190

Singapore

 

 

19-Aug

173,1

 

RSS3

 

19-Sep

167,6

 

 

 

19-Oct

162,6

 

 

 

19-Nov

158,8

 

 

US cent/kg

19-Aug

140,1

 

TSR20

 

19-Sep

139,5

 

 

 

19-Oct

139,6

 

 

 

19-Nov

140

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet