Giá đường thô SBc1 kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn ICE giảm 0,31 cent, tương đương 1,6% chổt mức 19,1 US cent/lb. Giá đường trắng LSUc1 kỳ hạn tháng 8 trên sàn London giảm 1,5%, chốt ở 561,7 USD/tấn.
Cảng Santos của Brazil là cảng lớn nhất của Mỹ Latinh và là trung tâm xuất khẩu chính các mặt hàng bao gồm đậu tương, ngô, đường và cà phê.

Bảng chi tiết giá đường thô các kỳ hạn trên sàn ICE hôm nay (Đvt: US cent/lb):

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 7/24

19,47

19,47

18,84

19,10

19,41

Tháng 10/24

19,71

19,75

19,22

19,49

19,72

Tháng 3/25

19,96

19,96

19,50

19,77

19,94

Tháng 5/25

19,15

19,15

18,76

19,00

19,11

Tháng 7/25

18,64

18,67

18,34

18,53

18,64

Tháng 10/25

18,44

18,46

18,19

18,32

18,43

Tháng 3/26

18,50

18,51

18,26

18,38

18,48

Tháng 5/26

17,89

17,89

17,66

17,73

17,87

Tháng 7/26

17,54

17,55

17,36

17,41

17,57

Tháng 10/26

17,45

17,61

17,40

17,44

17,60

Tháng 3/27

17,75

17,87

17,71

17,73

17,89

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters