Trong một báo cáo, UNICA cho biết 19,08 triệu tấn mía đã được ép trong giai đoạn này, tăng 244,3% so với cùng kỳ năm trước, với tổng sản lượng ethanol tăng 113,7% đạt 1,02 tỷ lít.
Trong vụ thu hoạch niên vụ 2023/24, nhà sản xuất đường Tereos ở Brazil đã tăng 19%, với hoạt động ép mía tốt hơn mong đợi. Nhà sản xuất này sử dụng 67% lượng mía ép để sản xuất khoảng 1,9 triệu tấn đường. Sản lượng ethanol của Tereos cũng tăng 20% lên 580 triệu lít.
Các nhà máy ở vành đai mía chính của Brazil đang kết thúc quá trình ép mía vụ này. Tính đến 26/12/2023 có 162 nhà máy đã hoàn tất chế biến, giảm so với 214 nhà máy chế biến trong cùng thời điểm năm 2022, do thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến mùa vụ.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters